ICGUNIVERSITY

ICGUNIVERSITY

icguniversity-docencia-formació

Amb aquest programa de formació superior, la Fundació ICG es suma a la gran tasca que fan els professionals de la formació en la transmissió del talent, per promoure i formar en les TIC els joves i futur professionals dels sectors de l’hostaleria i el turisme, tot facilitant-los l’accés a un mercat laboral cada cop més competitiu.

El programa es desenvolupa en quatre eixos d’actuació:
• Cedint tecnologia i aplicacions de software ICG als centres d’FP i Universitats per a la formació de l’alumnat.
• Elaborant i cedint material docent estandaritzat amb els continguts curriculars establerts per l’Administració.
• Impartint un Pla de Formació permanent per al professorat dels centres amb el software ICG.
• Col·laborant amb escoles superiors i facultats per posar en marxa màsters que formin en l’excel·lència, i beques per premiar l’emprenedoria, la generació d’idees i els coneixements tecnològics.

Un programa complet que té com a finalitat principal formar en les TIC als alumnes de les Escoles que imparteixen els Graus Superiors d’FP d’Hoteleria i Turisme, i donar-los eïnes que els faci més competitius per accedir al mercat laboral, tot reconeixent les seves habilitats professionals

A més, a través d’aquest programa s’ha creat la Beca ICG a la Innovació i Gestió en hostaleria per premiar l’emprenedoria, la generació d’idees i els coneixements tecnològics.

Aquest programa de formació inclou:

icguniversity-docencia-formació

Cessió de Tecnologia

Cessió d’aplicacions informàtiques ICG als centres per a la formació de l’alumnat

icguniversity-docencia-formació

Material Docent

Cessió del material docent estandaritzat amb els continguts curriculars establerts per l’Administració

icguniversity-docencia-formació

Formació a Professors

Formació permanent al professorat dels centres amb el software ICG

icguniversity-docencia-formació

Postgraus Universitaris

Col·laboració amb escoles superiors i facultats per posar en marxa postgraus, màsters i beques