Obra Social

COOPERACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL

Destinem part dels nostres esforços i recursos a l’acció social, integració i col·laboració amb entitats que treballen perquè joves amb dificultats o en perill d’exclusió social, puguin construir el seu futur a través de la formació i l’acompanyament, i participant amb Escoles de segona oportunitat.

icgfundació-secció-material-tecnologicicgfundació-obra-social-ajuda-escoles-de-segona-oportunitat

A més, la Fundació porta a terme actuacions que afavoreixen el desenvolupament social, laboral, i la formació en països subdesenvolupats cedint tecnologia, col·laborant amb la construcció i reformes d’escoles rurals, infraestructures culturals i en la millora d’infraestructures de primera necessitat en zones poc desenvolupades.

icgfundació-obra-social-ajuda-creació-noves-escolesicgfundació-obra-social-escoles-del-tercer-monicgfundació-obra-social-ajuda-infraestructura-tecnologica

Escoles de segona oportunitat, accions de desenvolupament del coneixement en zones rurals…

icgfundació-obra-social-ajuda-amb-la-educació-de-països-en-dessenvolupament