Ciencia i Coneixement

CIÈNCIA I CONEIXEMENT

La Fundació ICG té previst impulsar i promocionar el Museu del Càlcul i la Informàtica com una gran eïna de coneixement, i ho vol fer amb la col·laboració de les principals institucions.

Aquest museu ha de ser un punt de trobada imprescindible per a totes les persones de qualsevol edat, que vulguin aprofundir en els seus coneixements i formació envers e desenvolupament de la civilització gràcies a l’evolució del càlcul en totes les seves vessants, tant en concepte, com en eines.

museu-icg-fundació-exposició

El Museu ha de ser un referent establint també, relació amb d’altres museus i entitats a nivell nacional i internacional que vulguin compartir els valors i objectius propis d’aquest projecte museístic.

museu-icg-fundació-tpv-antic-historicmuseu-icg-fundació-tpv-historiamuseu-icg-fundació-tpv-calcul
museu-icg-fundació-tpv-expendedora-de-ticketsmuseu-icg-fundació-complements-hardwaremuseu-icg-fundació-tpv-calcul

Creació i promoció del Museu del Càlcul i la informàtica, com una gran eina de ciència i coneixement al servei de la societat.